IBC
X
IBC
X
Izberite vaš trg

Agencije in oglaševalci

“Addressable” TV oglaševanje pomeni uporabo tehnologij, ki omogočajo oglaševalcem, da svoje oglase prikazujejo točno določenim gospodinjstvom oz. napravam znotraj gospodinjstva.
Ta način TV oglaševanja omogoča natančno merjenje pojavnosti oglasov in interakcij uporabnikov, kot to poznamo v digitalnem oglaševanju.
Addressable ali ciljano TV oglaševanje tako združuje najboljše iz digitalnega sveta in klasične, linearne televizije.

Pojem “Connected TV” zajema vse naprave, ki ponujajo multimedijsko podporo in se lahko povežejo z internetom. To so recimo pametne televizije, konzole za video igre, itd.

Connected TV, ali CTV, je spoj tradicionalne televizije z modernejšo računalniško tehnologijo, saj vključuje vse funkcije interneta in spleta 2.0. Njegov uporabniški vmesnik pogosto spominja na pametne telefone, zato se imenuje tudi Smart TV.

Pojem “Programmatic TV buy” se navezuje na vsak nakup oglasnega prostora, ki ga na podlagi prikazov (CPM) opravimo s pomočjo avtomatizacije. Namesto, da za merjenje dostave oglasov končnim uporabnikom preučujemo gledanost in GRP za vsako demografsko kategorijo, se v tem primeru za določanje specifične ciljne skupine raje uporablja podatke pridobljene iz TV vmesnikov set-top box (STB). Te ciljne skupine targetiramo s programatičnimi nakupi televizijskih oglasov.

Posebnosti

null

Nova valuta zakupa

null

Incremental reach

null

Targetiranje

null

Vrste kampanj

Tradicionalna TV za zakup, merjenje in vrednotenje uspešnosti kampanje uporablja GRP-je (gross rating points), po drugi strani pa ciljano TV oglaševanje pri svojih ponudbah upošteva prikaze, saj so oglaševalske kampanje lahko natančno targetirane in merjene. Prednost zakupa oglaševalskih kampanj v modelu CPM (coste per mille) je tudi v tem, da se prikaz zabeleži v trenutku, ko posameznik dejansko vidi oglas, kar seveda zagotavlja bolj natančno dostavljivost oglaševalskih kampanj in model natančnega merjenja in poročanja, kar pa je danes za naročnike ključno, če želijo svoje kampanje optimizirati.

»Incremental reach« ne pomeni veliko, če vaših oglasov ne prikažete pravim potrošnikom oz. gospodinjstvu. Eden izmed izzivov, s katerim se sooča linearna TV, je doseči »light« gledalce, ki pa jih lahko s pomočjo naše platforme dosežemo tako, da jih nagovorimo v trenutku, ko prižgejo TV.
S pomočjo uporabe podatkov oz. big data lahko oglaševalci izkoristijo ciljano TV oglaševanje za prilagoditev svoje medijske strategije, s pomočjo določitve frekvence pojavnosti oglasa, pa lahko optimizirajo svoje oglaševalske budgete in pojavnost. Rezultat se kaže v bolj učinkoviti kampanji z razširjenim dosegom in boljšo uporabniško izkušnjo.

Naročniki lahko glede na KPI določene oglaševalske kampanje pripravijo različne vrste oglaševalskih kampanj, s katerimi lahko povečajo njihov učinek.

Vrste kampanj:
+ Brand awareness
+ Geo targeting

  • 12 statističnih regij
  • glede na vrsto nepremičnine (hiša/blok)
  • glede na tip naselja (mesto/vas)

+ Lead activation
+ Storytelling

Ciljano TV oglaševanje pomeni uporabo tehnologij, ki oglaševalcem omogočajo, da svoje oglase prikazujejo točno določenim gospodinjstvom oz. napravam znotraj gospodinjstva. To je način TV oglaševanja 1 na 1.
Različne možnosti targetiranja gospodinjstev omogočajo, da se znamke s pomočjo posebnih kreativ in personaliziranih oglaševalskih pristopov povežejo s pravo ciljno skupino. Cilj vsakega naročnika je prav gotovo izboljšanje uporabniške izkušnje in zmanjšanje »ad pollution«, kateremu smo podvrženi na vsakem koraku.
Gledalce lahko targetirate na podlagi ciljev posamezne kampanje: frekvenčno omejevanje prikaza, geo-targetiranje, glede na uro in dan, kontekstualno in vsebinsko targetiranje, retargeting.

Zasebnost

Maja 2018 je v EU začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je ustvarila poseben okvir za obravnavo ciljanega oglaševanja.

Z upoštevanjem določil GDPR se televizijski operaterji zavežejo, da bodo od gledalcev pridobili dovoljenje za uporabo njihovih podatkov. Gledalcem uredba daje tudi moč dostopa do podatkov, brisanja le-teh in prekinitve njihove skupne rabe.

Omogočanje gledalcem, da imajo večji nadzor nad svojimi podatki, lahko s seboj prinese marsikatere koristi za televizijske operaterje. Tak način sodelovanja vzpostavlja zaupanje med TV operaterjem in gledalcem, hkrati pa slednjim omogoča boljše gledanje oglasov. Ko si gledalec ogleda oglas, za katerega ve, da njegovo prikazovanje temelji na spoštljivi uporabi njegovih podatkov, se stopnja gledalčeve dovzetnosti do oglasa poveča.

Poleg regulativnih izzivov obstajajo tudi poslovni in tehnični izzivi, povezani z zbiranjem in analiziranjem podatkov o gledalcih televizije. TV operaterji morajo zagotoviti, da je ciljni oglas ustrezen. To lahko dosežemo z natančnim profiliranjem gledalcev in zbiranjem ter analiziranjem njihovih podatkov. Operaterji lahko podatke o gledalcih zbirajo sami ali od tretjih oseb. Pri internem zbiranju podatkov morajo operaterji zagotoviti, da so zbrani podatki zelo kakovostni in natančni.

Operaterji lahko boljši vpogled pridobijo z uporabo umetne inteligence in tehnologij strojnega učenja.

Analitika in merjenje

Analitični modul omogoča vpogled in prikaz uporabnih podatkov ter informacij o uspešnosti TV kampanj. Z uporabniku prijaznim vizualnim grafičnim vmesnikom prikazujemo informacije o samih dosežkih kampanj, kjer se poglobimo v časovne, kontekstualne, vsebinske in geografske komponente.

Največja prednost je možnost uporabe podatkov za pripravo karseda ustreznih oglasov. Predstavljajte si, recimo, da znamka športnih čevljev ustvari televizijsko kampanjo, ki temelji na nogometnih navdušencih in s tem doseže gledalce, ki jih oglas zanima.

Preko tovrstne kampanje lahko blagovna znamka superg pridobi vpogled v optimizacijo ustreznosti prihodnjih kampanj, uporabi prediktivno analitiko ter s tem poveča učinkovitost svoje oglaševalske porabe in doseže ključne kazalnike uspešnosti (KPI).

Partnerji

Scroll Up