Izberite vaš trg

Agencije in oglaševalci

“Addressable TV” nudi možnost prikazovanja različnih oglasnih vsebin različnim segmentom gledalcev, ki na sprejemnikih IPTV ali Smart TV gledajo isti televizijski program. To storimo na podlagi targetiranja določenih ciljnih skupin. Z uporabo tehnologij za analizo lahko prilagojene oglaševalske vsebine v realnem času predvajate različnim segmentom gledalcev, ki se med seboj razlikujejo od gospodinjstva do gospodinjstva.

Pojem “Connected TV” zajema vse naprave, ki ponujajo multimedijsko podporo in se lahko povežejo z internetom. To so recimo pametne televizije, konzole za video igre, itd.

Connected TV, ali CTV, je spoj tradicionalne televizije z modernejšo računalniško tehnologijo, saj vključje vse funkcije interneta in spleta 2.0. Njegov uporabniški vmesnik pogosto spominja na pametne telefone, zato se imenuje tudi Smart TV.

Pojem “Programmatic TV” se navezuje na vsak nakup oglasnega inventarja, ki ga na podlagi prikazov (CPM) opravimo s pomočjo avtomatizacije. Namesto, da za merjenje dostave oglasov končnim uporabnikom preučujemo gledanost in GRP za vsako demografsko kategorijo, se v tem primeru za določanje specifične ciljne skupine raje uporablja podatke pridobljene iz TV vmesnikov set-top box (STB). Te ciljne skupine targetiramo s programatičnimi nakupi televizijskih oglasov.

Posebnosti

null

Storytelling

null

Vrste kampanj

null

Postopni dvig dosega

null

Targetiranje

Pri pripovedovanju zgodb se v marketingu osredotočamo na dve stvari: čustveni vpliv in povezanost. Povedano drugače, ko pripovedujete zgodbo svoje blagovne znamke, jo morate povedati na način, ki vas bo povezal z vašo ciljno publiko.

Bolj, kot se ljudje povežemo z zgodbo, bolj si jo zapomnimo. Zato bo ustvarjanje povezav s pomočjo vaših zgodb vodilo v nastanek trajnih vezi in močne zvestobe med vami in vašimi strankami.

Izboljšajte svoje televizijske oglase in povečajte interakcijo s pomočjo interaktivnih kampanj, ki bodo gledalce povezale z vašo blagovno znamko.

+ Dvigovanje ravni zavedanja
+ Mikro strani
+ Click to video
+ Napredno targetiranje
+ Cross device

Dandanes je najpogostejši način uporabe cijanega TV oglaševanja t.i. postopni dvig dosega gledalcev (ang. incremental reach). S pomočjo podatka, katera gospodinjstva so ali niso bila izpostavljena določenemu linearnemu oglasu, si lahko oglaševalci zdaj med gledalci televizije poiščejo novo občinstvo in natančno prilagodijo svojo medijsko strategijo z načrtovanjem frekvence izpostavljenosti TV oglasa.

Pri ciljnem prilagajanju naslovljivih televizijskih oglasov, platforma Castoola kot podlago za ponovno targetiranje uporablja običajne televizijske oglase: piškotek v televizorju registrira, ali je bil oglas na tem televizorju že prikazan. Na ta način lahko kupci povišajo doseg svoje običajne televizijske kampanje in temu primerno tudi povečajo vidljivost.

Različne vrste oglaševalskih kampanj ponujajo možnost prikazovanja oglasov v posebej določenih gospodinjstvih. To je način TV oglaševanja 1:1. Gledalce lahko targetirate na podlagi ciljev pozamezne kampanje.

+ Frekvenčno omejevanje prikaza
+ Geotargetiranje
+ Glede na uro in dan
+ Kontekstualno in vsebinsko targetiranje
+ Retargeting

Zasebnost

Maja 2018 je v EU začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je ustvarila poseben okvir za obravnavo ciljanega oglaševanja.

Z upoštevanjem določil GDPR se televizijski operaterji zavežejo, da bodo od gledalcev pridobili dovoljenje za uporabo njihovih podatkov. Gledalcem uredba daje tudi moč dostopa do podatkov, brisanja le-teh in prekinitve njihove skupne rabe.

Omogočanje gledalcem, da imajo večji nadzor nad svojimi podatki, lahko s seboj prinese marsikatere koristi za televizijske operaterje. Tak način sodelovanja vzpostavlja zaupanje med TV operaterjem in gledalcem, hkrati pa slednjim omogoča boljše gledanje oglasov. Ko si gledalec ogleda oglas, za katerega ve, da njegovo prikazovanje temelji na spoštljivi uporabi njegovih podatkov, se stopnja gledalčeve dovzetnosti do oglasa poveča.

Poleg regulativnih izzivov obstajajo tudi poslovni in tehnični izzivi, povezani z zbiranjem in analiziranjem podatkov o gledalcih televizije. TV operaterji morajo zagotoviti, da je ciljni oglas ustrezen. To lahko dosežemo z natančnim profiliranjem gledalcev in zbiranjem ter analiziranjem njihovih podatkov. Operaterji lahko podatke o gledalcih zbirajo sami ali od tretjih oseb. Pri internem zbiranju podatkov morajo operaterji zagotoviti, da so zbrani podatki zelo kakovostni in natančni.

Operaterji lahko boljši vpogled pridobijo z uporabo umetne inteligence in tehnologij strojnega učenja.

Analitika in merjenje

Analitični modul omogoča vpogled in prikaz uporabnih podatkov ter informacij o uspešnosti TV kampanj. Z uporabniku prijaznim vizualnim grafičnim vmesnikom prikazujemo informacije o samih dosežkih kampanj, kjer se poglobimo v časovne, kontekstualne, vsebinske, geografske in demografske komponente.

Največja prednost je možnost uporabe podatkov za pripravo karseda ustreznih oglasov. Predstavljajte si, recimo, da znamka športnih čevljev ustvari televizijsko kampanjo, ki temelji na nogometnih navdušencih in s tem doseže gledalce, ki jih oglas zanima.

Preko tovrstne kampanje lahko blagovna znamka superg pridobi vpogled v optimizacijo ustreznosti prihodnjih kampanj, uporabi prediktivno analitiko ter s tem poveča učinkovitost svoje oglaševalske porabe in doseže ključne kazalnike uspešnosti (KPI).

Partnerji

Scroll Up