Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo Digitalna transformacija podjetja CASTOOLA d.o.o.

 

Naziv operacije

Operacija zajema celovito digitalno transformacijo podjetja na naslednjih področjih: izboljšana uporabniška izkušnja kupca, vzpostavitev digitalne platforme za zajem procesnih podatkov, vzpostavitev procesne in podatkovne skladnosti, avtomatizacija in digitalizacija kadrovskega dela, integracija spletne strani in CRM sistema, pametno upravljanje procesov, uvedba digitalnih poslovnih modelov in storitev, izboljšane digitalne kompetence zaposlenih, uvedba digitalnih delovnih mest, izvedba ukrepov za okrepitev kibernetske varnosti podjetja, vzpostavitev digitalnega dvojčka proizvodnje.
Finančna podpora: 84.711,29 EUR.

 

Cilji operacije

Cilji so:

 • Digitalna transformacija podjetja na področjih,
  • Izkušnja kupca,
  • Podatkovne strategije,
  • Procesi in digitalne rešitve,
  • Digitalni poslovni modeli,
  • Razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest,
  • Kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0.
 • Uvajanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov.
 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

 

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo, s katero je izboljšalo kompetence zaposlenih, povečalo dodano vrednost na zaposlenega, optimiziralo poslovne in proizvodne procese, uvedlo višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričelo poslovati ter komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem je podjetje trend digitalne dimenzije vključilo v svoje celostno delovanje in izboljšalo snovno ter energetsko poslovanje podjetja.

 

                             

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in investicijskih skladov v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.