Geotargeting kampanja, ki je spodbudila k višji udeležbi na krvodajalskih akcijah: študija primera

Geotargeting je pomembno orodje za doseganje ciljne publike na podlagi njihove geografske lokacije. Ta pristop oglaševalcem omogoča, da s svojim sporočilom dosežejo tista gospodinjstva, za katera je to sporočilo relevantno. Več o geotargetingu in drugih možnostih targetiranja ciljanih TV oglasov si lahko preberete v našem članku Možnosti targetiranja, ki jih ponuja ciljano TV oglaševanje.

Danes si bomo pogledali primer dobre prakse družbeno odgovorne kampanje, katere osnovni cilj je bil prepričati čim več obstoječih in novih krvodajalcev, da se udeležijo krvodajalskih akcij v svojem lokalnem okolju.

 

Primer uspešne uporabe geotargetinga: Krvodajalska akcija

Slovenija, s sicer bogato tradicijo krvodajalstva, stoji pred edinstvenim izzivom: zagotoviti stalno in zadostno količino krvi za nemoteno delovanje zdravstva. Dnevno v Sloveniji potrebujemo okoli 300-350 krvodajalcev, da bi lahko zagotovili potrebno količino krvi bolnikom. Krvodajalske akcije so zato vitalnega pomena. Vendar kako doseči potencialne krvodajalce in jih prepričati za darovanje krvi v njihovem lokalnem okolju?

V luči tega izziva smo v sodelovanju z operaterjem T-2 realizirali projekt, katerega osnovni cilj je bil prepričati čim več naročnikov T-2, da se udeležijo krvodajalskih akcij v svojem lokalnem okolju in s tem pomagajo Zavodu RS za transfuzijsko medicino (ZTM) pri zagotavljanju nujno potrebne zaloge krvi. Hkrati smo s kampanjo želeli utrditi pozicijo blagovne znamke T-2 na področju družbene odgovornosti preko iniciative T-2 življenje.

 

Opis geotargeting kampanje

Platforma Castoola je omogočila, da so bila oglasna sporočila prikazana le na točno določenih geografskih lokacijah in v radiju, ki pokriva krvodajalsko območje Rdečega križa. Na ta način smo optimizirali vidljivost in relevantnost oglasov ter spodbudili večjo udeležbo darovalcev krvi.

Vsak mesec smo ciljali različne kraje, oglasne kreative smo prilagajali glede na specifično lokacijo in termin krvodajalske akcije. V Savinjski regiji smo na primer v treh mesecih realizirali 26.000 prikazov, kar je doseglo okoli 13.000 gospodinjstev v naročniškem paketu T-2.

 

Inovativna medijska strategija krvodajalske kampanje

Izziv: razpršenost tradicionalnega oglaševanja

Dosedanje strategije oglaševanja krvodajalskih akcij, preko linearnih televizijskih oglasov in drugih lokalnih medijev, niso bile dovolj ciljane. Zato so bili pozivi k darovanju krvi pogosto prezrti v poplavi drugih oglasov.

Strategija: Ciljana TV kampanja

Naš cilj je bil jasen: targetirati naročnike T-2 v specifičnih regijah neposredno pred krvodajalskimi akcijami. Ob tem pa je bilo seveda potrebno doseči tudi njihovo aktivno pozornost. Kako nam je to uspelo? S celozaslonskimi oglasi ob vklopu televizije T-2, ki jih je nemogoče prezreti. Tako smo zagotovili, da je naše sporočilo doseglo ciljno publiko in njeno pozornost.

Rešitev: geotargetirana TV kampanja

Geotargetirano TV kampanjo smo oblikovali s kombinacijo T-2 oglasnega prostora in napredne tehnologije Castoole, ki je že harmonizirana z ekosistemom T-2. V sodelovanju z ZTM smo oblikovali edinstvene oglase, ki so bili prilagojeni specifičnim terminom in lokacijam krvodajalskih akcij.

Cilj: maksimalen učinek

Naš cilj? Zagotoviti, da krvodajalske akcije pritegnejo čim večjo pozornost in odziv.
Ciljna skupina so bili vsi naročniki T-2, ki živijo na določeni geografski lokaciji. Naročnikov T-2 nismo dodatno demografsko segmentirali, saj smo želeli doseči največje možno število gospodinjstev, da bi spodbudili krvodajalstvo med prebivalci v čim večji meri.

 

Implementacija in potek geotargeting kampanje

Oglasom tokrat nismo določili frekvence prikazovanja, saj smo želeli zagotoviti čim večji doseg. Tako je posamezno gospodinjstvo oglas videlo vsaj tri krat. Oglasi so se prikazovali najmanj pet dni pred pričetkom krvodajalske akcije.

 

Oglasna kreativa

Oglasne kreative smo vsebinsko prilagodili terminom in lokacijam krvodajalskih akcij. To je pomenilo, da smo mesečno prilagodili tudi do 30 različnih oglasnih sporočil.
Osnovne predpostavke kreative so bile: visoka vidnost, jasna sporočilnost in poziv k akciji.

Prikaz oglasnih kreativ geotargetirang kampanje:

geotargeting kampanja - študija primera

 

Rezultati geotargetirane kampanje

Geotargeting se je izkazal kot ključen element uspešnosti kampanje. Z lokaliziranim pristopom smo zagotovili, da so oglasna sporočila dosegla samo tista gospodinjstva, ki so bila geografsko blizu prihajajočih krvodajalskih akcij. Ta pristop je omogočil, da je imelo vsako sporočilo maksimalen vpliv, saj je bilo relevantno za prejemnike.

Kaj smo dosegli:

  • V obdobju pol leta smo dostavili več kot 200.000 prikazov na Billboard oglasni poziciji.
  • Kampanja je dosegla 1.400.000 sekund oglasne izpostavljenosti.
  • Vrednost kampanje za obdobje enega leta je znašala okvirno 12.000 EUR.
  • Z geotargeting kampanjo smo nagovorili gospodinjstva v več kot 70 različnih mestih oziroma krajih.

Zgornji podatki jasno pričajo o tem, da geotargeting v ciljanem TV oglaševanju lahko znatno izboljša učinkovitost kampanj.

 

Koraki za učinkovito implementacijo geotargetinga v vaših kampanjah

  1. Določitev geografskega območja: jasno definirajte geografsko območje vaše ciljne publike. To bo osnova za vse nadaljnje odločitve.
  2. Prilagoditev oglasnih sporočil: ustvarite oglasna sporočila, ki so prilagojena specifičnim geografskim lokacijam, da povečate njihovo resonanco s publiko.
  3. Analiza in optimizacija: nenehno spremljajte rezultate in optimizirajte kampanje glede na pridobljene podatke.

 

Ciljano TV oglaševanje z uporabo geotargetinga predstavlja ključno orodje za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov oglaševalskih kampanj.
Če želite več informacij o tovrstnih kampanjah, bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja. Pišite nam ali izpolnite spodnji obrazec!