IBC
X
IBC
X
Izberite vaš trg

Pravna obvestila

Pogoji uporabe

Te spletne strani podajejo splošne informacije o družbi Castoola d.o.o., njenih izdelkih in storitvah.

Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani družbe Castoola pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

Družba Castoola upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani v Murski Soboti. Izjema so slike, ki so na spletnem mestu in se nalagajo preko oblaka oz. serverja, katerega lokacija je West US. Spletno mesto uporablja tipografijo oz. pisavo Google (Google Fonts – fonts.googleapis.com in Google Fonts Nunito Sans – fonts.gstatic.com). Te spletne strani so namenjene mednarodni uporabi. Družba Castoola ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v vseh državah ali v vseh oblikah pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh družbe Castoola so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju obvezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno (npr. pri objavi uradnih ponudb, prospektov).

Nobena informacija o družbi, njenih izdelkih in storitvah na spletnih straneh družbe ne predstavlja njihove ponudbe v pravem smislu. Takšne informacije o izdelkih, navedene na spletnih straneh družbe, predstavljajo le splošno informacijo o celotni paleti izdelkov družbe.

Navajanje izdelka na spletnih straneh družbe Castoola ne pomeni, da Castoola dejansko trži navedeni izdelek ali da ga ponuja na ozemlju, ki je za obiskovalca spletne strani zanimivo, ali na ozemlju, kjer je obiskovalec odprl spletne strani, razen če je to izrecno navedeno. Obiskovalec mora preveriti pri Castooli, ali Castoola dejansko trži izdelek, ki je za obiskovalca spletne strani zanimiv, in ali ga ponuja za prodajo.

Omejitev odgovornosti

Čeprav Castoola je in bo urejala spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovila točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato ne Castoola ne katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z dostopom do, uporabo in oziroma nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh in oziroma za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Možno je, da se katerikoli uporabnik Castoolinih spletnih strani odzove z različnimi informacijami. Castoola v zvezi z njimi ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabnike opozarjamo, da te informacije veljajo za javne in nezaščitene. Pridržujemo si pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer nam ni treba navajati vira. Pridržujemo si pravico, da uporabljamo tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo. Po prosti presoji jih lahko uporabljamo za kakršenkoli namen.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar Castoola ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na spletnih straneh družbe Castoola so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja Castoole prepovedano. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so Castooline registrirane blagovne znamke oz. ima Castoola pravico do njihove uporabe.

Zagotovljena vam je ne-ekskluzivna, neprenosljiva in omejena pravica do kopiranja, prepisovanja, razmnoževanja, spreminjanja ali drugačnega razširjanja informacij s teh spletnih strani za ne-komercialne namene, pod pogojem, da:

  • se opozorilo glede kopiranja in soglasja pojavi na vsaki tako uporabljeni informaciji in
  • da je uporaba takšnega materiala ali informacije s spletne strani le za informativni in ne-komercialni namen in da ne bo kopirana ali objavljena v omrežju oziroma v mediju in
  • da ne bo informacija na kakršenkoli način spremenjena in
  • da takšne informacije ne bodo na kakršen koli način distribuirane dalje.

Uporaba informacij in dokumentov s spletne strani je v vseh drugih primerih strogo prepovedana in je lahko razlog za vašo civilno in kazensko odgovornost. V primeru ravnanja v nasprotju z določbami o intelektualni lastnini ste dolžni nemudoma uničiti vse kopije dokumentov oziroma kopirane informacije. Za vsakršno drugačno uporabo informacij in dokumentov s spletne strani, ki ni v skladu z namenom varstva teh pravic intelektualne lastnine, potrebujete predhodno pisno soglasje Castoole.

Storitve Castoole na spletni strani so takšne, kakršne so in Castoola vam v ta namen ne daje nobenih garancij. Predvsem vam Castoola ne jamči:

  • da bo uporaba storitev zadostila vašim zahtevam,
  • da bo uporaba storitev neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak,
  • da bodo informacije in materiali, pridobljeni kot rezultat vaše uporabe storitev, točni ali zanesljivi in
  • da bodo napake v delovanju ali funkcionalnosti katere koli storitve, ki jo uporabljate, odpravljene.

Varovanje zasebnosti

Castoola posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani in osebnih podatkov, ki ji jih posredujejo, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016. V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če naročate izdelek ali storitev oziroma se naročite na obveščanje.

Osebne podatke zbiramo le takrat, ko nam jih pošljete s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto kot naročilo na obveščanje, del naročila izdelkov ali storitev, zahtev ali povpraševanja po naročenih izdelkih in v podobnih situacijah v skladu z namenom, za katerega ste se odločili, da nam pošljete svoje podatke.

Vaši osebni podatki ostajajo v Castooli. Hranimo jih na strežnikih, ki so v našem upravljanju. Vaših podatkov v nobeni obliki ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če se boste s tem strinjali ali če bodo tako zahtevali pravosodni organi. Podatke računalniško shranimo ali računalniško obdelamo v Republiki Sloveniji in jih ne posredujemo v obdelovanje v tretje države.

Vprašanja povezana z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi Uredbe GDPR naslovite na skrbnika za varovanje osebnih podatkov na e-naslov: marketing@castoola.com.

Poleg osebnih podatkov, ki nam jih posredujete vi, zbiramo še informacije prek piškotkov. Več o piškotkih

Varnost

Castoola uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti tovrstne nesrečne dogodke.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj ali vpogleda, popravka in izbrisa vaših osebnih podatkov se obrnite na: Castoola d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na skrbnika za varovanje osebnih podatkov marketing@castoola.com.

Nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje našega pravnega obvestila. Pridržujemo si pravico do teh sprememb.

Upravljavec te spletne strani je CASTOOLA d.o.o.
Zadnjič pregledano: 11.06.2021

Scroll Up